• V (0 ~ `3`UA7`N4K @ 7% YS} (} V

Caso do proxecto

Caso do proxecto

Fabricación excelente: a tecnoloxía básica para o sistema

Tecnoloxía de módulos (60 celas por exemplo)

MBB policristalino

potencia do módulo 270 ~ 280W

MBB PERC monocristalino

potencia do módulo 275 ~ 300W

MBB monocristalino

potencia do módulo 275 ~ 290W

Monocristalino tipo N MBB

potencia do módulo 280 ~ 360W

MBB monocristalino de dobre acristalamento

potencia do módulo 270 ~ 290W